gallery/schermafbeelding 2018-11-02 om 23.04.05

Ik kom binnen uw organisatie eerst om met de deelnemende team(s) te praten over hun startsituatie. Dit geldt voor alle trajecten en trainingen.

 

Ouder wordende mens

Indien gewenst kan er een basistraining “ouder wordende mens” worden aangeboden met daaropvolgend de workshops dementie en palliatieve zorg ter verdieping. De training gaat over het ouder worden met de daarbij horende aspecten en achteruitgang.

 

Belevingsgerichte Zorg

In overleg worden data gepland voor de basistraining Belevingsgerichte Zorg en training Ambassadeur Belevingsgerichte Zorg. 

 

De basistraining Belevingsgerichte Zorg is opgebouwd in 4 dagen. De eerste dag staat in het teken van de belevingswereld van de cliënt/ bewoner. Tijdens de tweede dag wordt stil gestaan bij de belevingswereld van de medewerker. De derde dag gaat over communicatie en contact maken en op dag vier komen de familie en het netwerk aan bod en wordt het thema ‘moeilijk hanteerbaar gedrag’ behandeld. Gedurende alle 4 de trainingsdagen wordt de methodiek en de cyclus van Belevingsgerichte zorg doorlopen met het observatieformulier, het levensverhaal, het karakteristiek en het Belevingsgericht Beraad. De Ambassadeur Belevingsgerichte Zorg is de ‘voortrekker’ binnen het team en wordt tijdens de extra training hiervoor ondersteund in het vorm geven van haar rol, coachen, voorzitten van een Belevingsgericht Beraad en werken met hulpmiddelen. De Ambassadeurs Belevingsgerichte Zorg kan ik 2 x per jaar een inspiratiebijeenkomst aanbieden. Hierdoor blijven zij up-to-date en kunnen zij ondersteunt worden in hun rol. De kosten hiervoor zal in overleg met u worden vastgesteld.

 

Tijdens het trainingstraject Belevingsgerichte Zorg is het mogelijk dat u twee of meerdere medewerkers een traject ‘Train de Trainer’ laat volgen. Deze medewerkers volgen eerst zelf de training en kunnen daarna, onder supervisie van mij, zelf de training gaan geven. *Deze optie kan alleen als er meerdere teams deelnemen aan het trainingstraject, zodat uw eigen medewerkers binnen uw eigen organisatie ‘Train de Trainer’ kunnen worden. Het voordeel voor uw organisatie is dat uw toekomstige trainers de trainingen zelf kunnen geven, op ‘maat` voor uw eigen organisatie. De kosten van dit traject zal in overleg met u worden vastgesteld. Het trainingsmateriaal kan ik ook voor uw organisatie aanpassen, zodat hier gelijk mee gewerkt kan worden.

 

Training ‘Zinvol de dag door’ voor ouderen (Dagactiviteiten)

De training wordt op een interactieve manier gegeven, waarbij informatie-uitwisseling en ervaringen delen een onderdeel is. Daarnaast worden praktische handvatten gegeven om activiteiten bij en met ouderen te doen.

 

Palliatieve Zorg

De training Palliatieve Zorg gaat in op wat dit nu eigenlijk is. De basisprincipes van Palliatieve Zorg komen aan bod en er wordt aandacht besteed aan de palliatieve fases, versterven, sterfstijlen en de Surprise Question. Vooraf kunt u eigen cases inbrengen, zodat hier tijdens de training op ingegaan kan worden.

 

 

Werkwijze